Wieke Eggink

Wie is?

Mijn naam is Wieke (H.) Eggink, ik ben neuroloog in opleiding met een grote interesse voor bewegingsstoornissen en kinderneurologie. In 2019 ben ik gepromoveerd op dit onderwerp met het proefschrift genaamd ‘Moving Forward in early-onset movement disorders’, waarin ik me vooral heb gericht op de herkenning dystonie en andere bewegingsstoornissen op de kinderleeftijd en hoe motorische en niet-motorische symptomen de kwaliteit van leven van jonge patiënten met dystonie beïnvloeden.

In welk ziekenhuis bent u werkzaam?

In het Universitair Medisch Centrum Groningen

Hoeveel dystoiepatiënten ziet u bij de poli?

Door mijn opleiding en de daarmee gepaard gaande verplichte stages is het niet altijd mogelijk voor mij om dystoniepatiënten te zien. Ik ben betrokken bij het multidisciplinaire dystonieteam in het UMCG alsook de botulinetoxine polikliniek momenteel.

Welke vorm van dystonie behandelt u het meest?

Ik zie vooral kinderen en jongeren met dystonie en daarnaast patiënten met een cervicale dystonie, blefarospasme of gegeneraliseerde dystonie die komen voor botulinetoxine behandeling

Injecteert u zelf botuline of wordt dit door verpleegkundig specialisten gedaan?

Die injecteer ik zelf samen met een superviserend neuroloog

Welk type botuline wordt geïnjecteerd?

In het UMCG hebben we Botox A, dysport, Xeomin en neurobloc

Welke boodschap wilt u de dystoniepatiënten meegeven?

Ik hoop me tijdens mijn loopbaan in te kunnen zetten voor een betere herkenning en behandeling van dystonie bij kinderen en volwassenen. Met een behandeling waarin de patiënt centraal staat en zich richt op de motorische en niet-motorische klachten (o.a. pijn, somberheid, angst, vermoeidheid). Deze klachten samen kunnen een grote invloed op het dagelijks functioneren hebben. Een goede aanpak van deze klachten kan het leven drastisch verbeteren. Geef deze klachten dan ook zeker aan bij uw behandelaar. Zodat we in de toekomst kunnen groeien naar een behandelingsstrategie gericht op wat u belangrijk vindt!