PERSBERICHT – Herstart DBS operaties voor dystonie in UMCG

De capaciteitsproblemen voor de behandeling met Diepe hersenkernstimulatie (DBS) van patiënten met dystonie zijn gelukkig opgelost.

Dystonie is een neurologische aandoening met onwillekeurige bewegingen. Wanneer de dystonie ernstig is en medicijnen onvoldoende helpen, kunnen patiënten in aanmerking komen voor behandeling met DBS, een soort pacemaker van de hersenen.  Bij een DBS-operatie plaatst de neurochirurg twee dunne naalden (elektrodes) in de hersenen, waarmee kleine elektrische stroompjes kunnen worden toegediend. De operatie wordt voorafgegaan door een uitgebreide screening, waarbij een team van zorgverleners betrokken is.

In het UMCG is door Prof. Dr. M.A.J. de Koning-Tijssen en haar team een speciaal op dystonie gericht screeningsprogramma ontwikkeld om na te gaan wie er in aanmerking komen voor DBS en om alle klachten goed in kaart te brengen. Na de operatie door de neurochirurg moeten de elektrodes door de neuroloog en gespecialiseerde verpleegkundige worden afgesteld om een optimaal resultaat te verkrijgen. Dit gebeurt in meerdere spreekuurbezoeken en neemt vrijwel altijd enige maanden in beslag. Patiënten blijven levenslang onder controle in het UMCG.

De DBS-behandeling vraagt om gespecialiseerde kennis en door een tekort aan vast personeel heeft het DBS-operatie traject in het UMCG noodgedwongen enige tijd stilgelegen. De capaciteitsproblemen zijn nu gelukkig voor een groot deel opgelost waardoor vanaf februari a.s. het DBS-traject voor patiënten met dystonie weer opgestart gaat worden. Dit betekent dat patiënten die al op de wachtlijst voor DBS operatie staan naar verwachting in het komende jaar zullen worden ingepland voor operatie.

Tevens is er weer ruimte om nieuwe mensen aan het screeningsprogramma deel te laten nemen.

Wij zijn heel blij dat wij ons werk  kunnen voortzetten en de patiënten weer kunnen helpen.