Word jij de nieuwe Provinciale contactpersoon voor Zeeland, Friesland of Flevoland!?

De provinciale lotgenotenbijeenkomsten worden goed bezocht. Het zijn heel mooie bijeenkomsten, die tot nu toe altijd werden georganiseerd door het bestuur en ons secretariaat. Het is de bedoeling dat de provinciale lotgenotenbijeenkomsten vanaf dit jaar steeds meer georganiseerd worden door zogenoemde provinciale contactpersonen.

Op drie provincies na zijn alle provincies voorzien van contactpersonen. We zoeken nog contactpersonen voor de provincies: Zeeland, Friesland en Flevoland.

Wat doet een provinciaal contactpersoon?

De opdracht voor een provinciaal contactpersoon is om minimaal éénmaal per jaar in een ziekenhuis of medisch centrum een lotgenotenbijeenkomst te organiseren. Meer bijeenkomsten mag ook natuurlijk. Al dan niet in aanwezigheid van een medisch professional. Je hoeft het niet alleen te doen. Ons secretariaat zal je ondersteunen en eenmaal per jaar is er een bijeenkomst met alle provinciale contactpersonen waar je ervaringen kunt uitwisselen en vragen kunt stellen.

GEEF JE OP! WE HEBBEN JE NODIG