Algemene hulpmiddelen

Dystonie patiënten ondervinden vaak problemen met hun werk en levensomstandigheden. Deze kunnen soms met een ondersteuning van hulpmiddelen opgelost worden. Ook voor vergoedingen t.a.v. aanpassingen kan ondersteuning gegeven worden.

Welzorg

Is een organisatie, die deze mogelijkheid biedt. Informatie is te vinden onder www.welzorg.nl of telefoonnummer 0800 0224900 (gratis).

Hulpmiddelen

Voor hulpmiddelen kunt u o.a. informatie vinden in het Hulpmiddelen Kompas op de website van het Zorginstituut Nederland. Het webadres is: https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/hulpmiddelen 

andere interessante websites voor o.a. hulpmiddelen zijn:

http://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl

Eet weer met vertrouwen!

Speciale lepels / vorken voor mensen met een handtremor. https://www.liftware.com