Dystoniefonds.NL

Al vele jaren geven mensen (leden van de Dystonie vereniging maar ook niet-leden) giften aan de Dystonie vereniging voor algemene doeleinden. Het bestuur van de Dystonie vereniging heeft gemeend hier een aparte bankrekening voor te moeten openen bij de ING Bank onder de naam Dystoniefonds.nl.

Het rekeningnummer is: NL87 INGB 0009 3132 67

Dystoniefonds.nl zamelt fondsen in voor alle activiteiten die ten goede komen van dystoniepatiënten.

Dystoniefonds.nl valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Dystonie vereniging en maakt onderdeel uit van het bestuur

Waar wordt het geld van Dystoniefonds.nl voor gebruikt?

Het geld dat wordt ingezameld wordt in zijn algemeenheid heel breed gebruikt voor alle activiteiten en projecten die in het belang zijn van dystoniepatiënten.

Een paar voorbeelden

 • projecten voor jongeren
 • projecten van patiënt participatie
 • publiciteitscampagnes om dystonie bekend te maken
 • deelname aan beurzen
 • sponsoring van medische congressen voor medische professionals en/of patiënten
 • sponsoring van promovendi bij bijvoorbeeld het laten drukken van hun proefstuk
 • het laten maken van (instructie)filmpjes voor artsen en patiënten, voor gebruik op internet of in opleidingen etc.
 • toegepaste wetenschappelijke medische projecten
 • alle overige projecten en activiteiten die hier aan bij kunnen dragen.

Wat kunt u doen?

Er is veel geld nodig om dystonie stevig op de kaart te zetten. Het inzamelen kan op diverse manieren, zoals:

 • Een gift overmaken die aftrekbaar is bij de belasting
 • Nalatenschappen en schenkingen.
 • Door geld in te zamelen tijdens uw verjaardag, in plaats van verjaardagscadeautjes.
 • Door geld in te zamelen tijdens uw jubileum (huwelijk, werk, een andere vereniging) in plaats van een cadeau.
 • Een collecte bij hun uitvaart (bijvoorbeeld in plaats van bloemen) waarvan de opbrengst ten goede moet komen van de Dystonie vereniging.
 • Het organiseren van een een sponsorloop
 • Het starten van een facebook actie
 • Een zakelijk gift, bijvoorbeeld
  • het steunen van een goed doel met kerst, in plaats van kerstpakketten
  • Rotaryclubs, Lions clubs en andere businessclubs en ondernemersverenigingen kunnen een jaarlijkse inzamelingsactie houden voor een goed doel. Bel eens een plaatselijke afdeling van de rotaryclub, de Lions of ondernemersvereniging en vraag of zij het Dystoniefonds een keer als thema willen nemen voor hun inzameling.

Of een andere inzamelingsactie.
Als Dystonie vereniging proberen wij u te ondersteunen bij uw acties. Zo hebben we bijvoorbeeld een collectebus die u voor uw actie kunt lenen. Maar we kunnen ook informatie materiaal leveren of zo mogelijk meehelpen bij uw actie. Bel gerust met ons secretariaat T: 076 – 514 07 65.