Wall of Fame

Voorzitters:

08-10-2010 – heden De heer R.R. Scholten
09-10-2009 – 01-11-2012 De heer J.G.A. Mistrate Haarhuis (voorzitter a.i.)
12-02-2004 – 01-07-2010  De heer P. Klarenbeek
05-10-1995 – 02-10-2003 De heer L.B.M. Beduwé

Penningmeesters:

30-10-2015 – heden  De heer R.A.M. Ganzeboom
05-10-1995 – 30-10-2015 De heer P.J.C. Vosters
01-01-1990 – 05-10-1995 De heer A. Rullmann
17-12-1985 – 01-01-1990 Mevrouw A.W.Th. Hurks-Beniers

Secretarissen:

08-10-2016 – heden De heer R.R. Scholten
01-11-2012 – 08-10-2016 Mevrouw M.L.C. Reijns-Kroes †
08-10-2010 – 01-11-2012 De heer J.G.A. Mistrate Haarhuis
07-10-2004 – 01-10-2008 De heer E. Gerrits
07-10-1993 – …………        Mevrouw C.H.Th.M. Timmermans
17-12-1985 – 0-11-1994 De heer H.G.M. Nacken