Veranderingen in onze Medische Advies Raad (MAR)

Welkom aan Marleen Tibben, Jaco Pasman, Catherine Delnooz, Fiorella Contarino, Ton Langeveld, Martje van Egmond, Kees Hein Woldendorp.

Als bestuur zijn we bijzonder blij dat we nieuwe leden in onze Medische Advies Raad (MAR) hebben kunnen benoemen. In de komende Tonussen zullen we de (nieuwe) MAR leden aan u  voorstellen. Het is de bedoeling dat we onze MAR gaan verbreden qua expertise. Naast neurologen, zullen ook revalidatieartsen, psychologen en bewegingsdeskundigen de MAR nu en in de
toekomst versterken. Uit de eerste bijeenkomst die we in april mochten hebben met deze nieuwe samenstelling hadden meteen al mooie integrale discussies plaats tussen de medische
professionals.

Tijdens de laatste MAR vergadering hebben we gesproken over good governance en de behoefte om tot een (nieuw) huishoudelijk reglement voor de MAR te komen. De medische professionals hebben de voorkeur uitgesproken om de MAR in het vervolg expliciet te zien als een orgaan van de vereniging. Vanuit het bestuur denken we dat artikel 23 van de nieuwe statuten zich het beste leent om de MAR formeel aan te koppelen, er vanuit gaande dat de ALV al lang geleden besloten heeft om een MAR in te stellen. Echter, koppeling van een (nieuw) huishoudelijk reglement voor de MAR aan de nieuwe statuten van onze vereniging moet nog worden gerealiseerd. Het bestuur zal een huishoudelijk reglement voorbereiden en tijdens de volgende MAR vergadering bespreken en na mogelijke aanpassingen goedkeuren.

We kregen bericht van terugtreden van mevrouw prof. dr. M.A.J. (Marina) de Koning-Tijssen en de heer Dr. J.H.T.M. (Hans) Koelman. Beiden hebben ruim tien jaar zitting gehad in onze MAR en nu is het tijd voor een volgende stap. Ons bestuur is hun beiden bijzonder erkentelijk voor al het werk dat zij in het belang van de Dystonie Vereniging en haar leden heeft willen doen.

We hopen in de toekomst op andere wijze nog een beroep op prof. dr. De Koning-Tijssen en dr. Koelman te mogen doen en ons bestuur wenst hen heel veel succes in hun werk. Wij hebben namens onze vereniging een blijk van waardering toegestuurd naar beide artsen.