Nieuwe prijs (award) voor artsen en wetenschappers

Zoals u al in het voorwoord heeft kunnen lezen heeft mevrouw professor dr. Marina de Koning-Tijssen de eerste award voor arts en/of wetenschapper gekregen van onze vereniging. Een erkenning van onze vereniging voor een arts en/of wetenschapper voor de grote prestaties die hij of zij voor dystoniepatiënten heeft verricht.

Maar waarom een nieuwe award?

In 2017 zijn de statuten van onze vereniging aangepast en zijn de definities van leden en donateurs beter onderscheiden. Dat was om verschillende redenen wenselijk. Het (onbedoelde) effect van deze wijziging was dat artsen en/of wetenschappers, die zelf geen dystonie hebben of waarvan de partner geen dystonie heeft, niet meer tot erelid van onze vereniging benoemd konden worden.
En aangezien ons bestuur professor dr. Marina de Koning-Tijssen toch graag wilde onderscheiden voor al haar goede werk voor dystoniepatiënten werd het idee geboren om voor artsen en wetenschappers een speciale award te laten ontwerpen. En zodoende werd tijdens de nationale Dystoniedag in november de eerste award uitgereikt. Dus artsen en wetenschappers kunnen volgens de statuten dus niet meer tot ere lid van onze vereniging benoemd worden, maar kunnen wel een speciale award van grote verdiensten toegekend krijgen. Op deze manier is dit mooi opgelost. De onderscheiden personen krijgen ook een mooi plaatsje op onze website.