Groningen start onderzoek om sneller en beter dystonie te herkennen

Sneller de juiste diagnose kunnen geven aan patiënten met bewegingsstoornissen. Dat is wat het expertisecentrum van Movement Disorders Groningen wil bereiken met een groot, nieuw
onderzoek (NEMO) naar de inzet van nieuwe technieken. Het expertisecentrum roept patiënten met dystonie aan de armen op om mee te doen aan dit onderzoek.

Veel dystoniepatiënten moeten jarenlang wachten tot zij de juiste diagnose en behandeling krijgen. Dit komt omdat het in de praktijk lastig kan zijn om de verschillende soorten bewegingsstoornissen van elkaar te kunnen onderscheiden.  Zeker voor artsen die minder vaak in aanraking komen met bewegingsstoornissen, zoals dystonie, is dit soms een uitdaging. Het expertisecentrum uit Groningen wil hier met haar NEMO-onderzoek iets aan doen.

3D camera

Met behulp van een slimme 3D camera en een computerprogramma, die bewegingen kunnen vastleggen, verwacht het expertisecentrum dat artsen bewegingsstoornissen zoals dystonie, tremor, myoclonus, tics, chorea, spasticiteit en ataxie beter kunnen onderscheiden. “Patiënten krijgen sensoren op hun huid aangebracht en vervolgens vragen we hen verschillende oefeningen te doen, zoals we normaal in de spreekkamer ook doen. Denk hierbij aan het naar voren bewegen van de armen of de neus aanraken”, vertelt de Groningse onderzoekster Marrit Klamer. “Deze bewegingen worden met een 3D camera geregistreerd, waardoor we een goed beeld krijgen van de verdraaiingen. De uitkomsten voeren we in in een computerprogramma, dat wordt ontwikkeld in samenwerking met een bedrijf dat is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie. De ervaring die we opdoen tijdens het onderzoek gebruiken we om het computerprogramma optimaal te ontwikkelen. In de toekomst willen we het beschikbaar stellen aan artsen als hulpmiddel bij het vaststellen een diagnose.”

MRI- of PET-scan

Daarnaast zal een deel van de patiënten een MRI- en PET-scan krijgen. “Dit zijn allebei onderzoeken, die we in de patiëntenzorg ook vaak toepassen. Nu zetten we ze in om inzicht te krijgen in de hersengebieden, die betrokken zijn bij het ontstaan van dystonie en andere bewegingsstoornissen. Een PET-scan is vergelijkbaar met een MRI-scan, maar de ruimte waarin de opnames worden
gemaakt is minder nauw. Bij de PET-scan kunnen we zien hoeveel glucose er wordt gebruikt in de verschillende hersengebieden. Soms zal een PET-scan om medische redenen niet kunnen of patiënten vinden een scan zelf niet prettig. Hier houden we rekening mee”, aldus Marrit Klamer.

De onderzoekers willen met de bewegingsopnames en de video een manier ontwikkelen, waarbij het voor de artsen gemakkelijker wordt om dystonie te herkennen. In de toekomst zou de video-analyse ook gebruikt kunnen worden om het verloop van de aandoening en de effectiviteit van de behandelingen te meten. Het patiënten-onderzoek loopt door het corona-virus op dit moment vertraging op. “We kunnen pas beginnen als het RIVM en het UMCG aangeven dat dit verantwoord is”, concludeert Marrit Klamer. ‘Maar patiënten kunnen ons al wel mailen voor meer informatie of zich aanmelden voor deelname aan het onderzoek.”

Praktische informatie

Het onderzoek bestaat uit het invullen van een vragenlijst en een fysieke test, die wordt opgenomen met een 3D camera. De vragenlijst en fysieke test duren samen ongeveer 2 uur. Als u meedoet aan het gehele onderzoek (de fysieke test in combinatie met de MRIen PET-scan) dan duurt het twee dagdelen. Reis en eventuele overnachtingskosten worden vergoed.

Meer info:  www.movementdisordersgroningen.com/nl/nemo