Woordenlijst

Woordenlijst

Zoekt u een woord? Gebruik dan de zoekfunctie CTRL-F en type het door u gezochte woord in. Zo zoekt u sneller dan door te 'scrollen'.

Als u het woord hieronder niet vindt kunt u voor meer medische woorden alsnog kijken op:

http://www.ziekenhuis.nl/index.php
 

abductie

zijwaartse, afvoerende beweging

activatie

opwekken, stimuleren

adductie

bewegen naar de middenlijn toe

ambulant

lopend; bewegen

antagonist

tegenovergesteld werkend

anterocollis

voorover trekken van de nek
aprakties
onvermogen om doelbewust handelingen uit te voeren

arterieel

slagaderlijk

articulatie

gewricht, beweging, spraakbeweging
athetose
 

onophoudelijke krampachtige
onwillekeurige langzame strek- en buigbeweging

autonoom

zelfstandig, onwillekeurig (buiten de wil om)

avulsie

afscheuring, losscheuring

benigne

goedaardig
bilateraal
aan twee kanten, in twee richtingen (buitenkanten)

blefaroplastiek

operatieve correctie van het ooglid

cervicaal

tot de hals of nek behorend

cervicogeen

de hals of nek betreffend

chiropractie

geneesmethode d.m.v. handgrepen

chorea dans

plotselinge bewegingen
chromosoom
 

staafvormige lichaampjes in de celkern; dragers van erfelijke
eigenschappen
clonisch
met verslapping afwisselende spiersamentrekkingen
complicaties
verwikkeling; bijkomende ziekte of aandoening

contractie

samentrekking van spieren
contracturen
blijvende samentrekking of verkorting van één of meer spieren

contralaterale

aan de andere (lichaams-)zijde

cortex

(hersen-)schors

craniële

de schedel betreffend

CT-scan

computer tomografische scan
differentiële diagnose
 

het stellen van een diagnose door kenmerken van verschillende ziekten te vergelijken

dominant

overheersend

drooling
 

verhoogde zweetafscheiding (syn. Hypersalivatie)
dysfunctie
verstoring van de normale werking van een orgaan

dyskinesie

bewegingsstoornis
dystrofie
achteruitgang in functie van ledematen, organen, weefsel

ectropion

naar buiten gekeerd zijn van het ooglid

entropion

naar binnen gekeerd zijn van het ooglid
epidemiologie
 

wetenschap die zich bezighoudt met de frequentie en verbreiding van ziekten i.v.m. de daaraan ten grondslag liggende oorzaken
epiduraal
ruimte tussen de beide bladen van het harde ruggenmergvlies

extensie

rekking of strekking van ledematen
extrapiramidaal
systeem van motorische zenuwen dat valt buiten de piramidebaan
extremiteitsdystonie
dystonie van de ledematen (armen en benen)

facialis

het aangezicht betreffend

flexie

buigen van de ledematen
focaal
geeft aan dat het één bepaald lichaamsdeel (of focus) betreft
fonatie
stemgeving in het strottenhoofd; voortbrengen van geluid
gegeneraliseerd
verspreid (over het gehele lichaam) optredend
gen/geen
drager van een erfelijke factor in het chromosoom

genetica

is de leer van de erfelijkheid
hemidystonie
geeft aan dat de aandoening zich beperkt tot één lichaamshelft
hetero-geniciteit
 

een erfelijke aandoening (zoals erfelijke dystonie) door meerdere ziekmakende genen veroorzaakt worden

hyperhidrosis

verhoogde zweetafscheiding
hypersalivatie
verhoogde afscheiding van speeksel, speekselvloed (syn. Drooling)

hypnogeen

mbt hypnose (trance-achtige toestand)
hypothetisch
veronderstelling als wetenschappelijke verklaring van een verschijnsel

idiopathisch

(of primair) de oorzaak is (nog) niet bekend
immobilisatie
onbeweeglijk maken van een lichaamsdeel bijv. dmv een spalk
immuunsysteem
 

regelt de bescherming van het organisme tegen schadelijke invloeden van buiten en tegen het eigen lichaam

intrathecaal

binnen de schedel of het wervelkanaal
iriscopie
het beoordelen van de iris (regenboogvlies v.h. oog)
kinesie/kinetose
ziekte veroorzaakt door abnormale beweging v.h. lichaam

laesie

beschadiging, verwonding, kwetsuur
laryngeale
het strottehoofd betreffend of tot het strottehoofd behorend
lateroflexie
zijwaartse buiging, bijv. neigen v.h. hoofd naar een schouder
liquoronderzoek
onderzoek van een vloeistof, bijv. hersenvocht

mandibulaire

m.b.t. de onderkaak
MRI
radiologisch onderzoek mbv magnetische golven
multifocale
meerdere lichaamsdelen die niet aan elkaar grenzen

musculus

spier

myasthenie

spierzwakte

myectomie

uitsnijding van een gedeelte van een spier
myoclonus
onwillekeurige kortdurend schokken (spiersamentrekkingen)
myofeedback
training om spieren te ontspannen met behulp van een EMG

neurectomie

uitsnijding van een gedeelte van een zenuw

neurodegeneratieve
 

ziekelijke veranderingen in het zenuwweefsel waardoor deze minderwaardig worden

neuroleptica

een bepaald soort kalmerende medicijnen
neurotransmitter
chemische stof die een rol speelt bij de prikkeloverdracht in het zenuwstelsel

organisch

het betreft de organen

orofaciale

mond en gezicht betreffend

oromandibulair

mond- en kaakspieren

parese

verlamming

paroxysmaal

aanvalsgewijs
penetrantie
de mate waarin een erfelijke eigenschap waarneembaar wordt
placebo
een middel zonder werking dat er uitziet als een geneesmiddel

platysma

huidspier van de hals

posttraumatisch

na een trauma/ongeval

prospectief

vooruitziend

psychogeen

t.g.v. een geestestoestand
resonantie
terugkaatsen van geluid
weerklank
responsief
de reactie van een orgaan op een zenuwprikkel

retrocollis

van achterover

roterend

draaiend

segmentaal

aangrenzende lichaamsdelen

somatosensorisch

het lichaam en de zintuigen betreffend
stembanddyskinesie
onwillekeurige bewegingen van de stembanden
sympathisch
betreft het sympathische deel v.h. zenuwstelsel (buiten de wil om)

symptoom

verschijnsel

symptomatisch (of secundair)

geeft aan dat er een oorzaak is aan te wijzen
synaps
 

contactplaats tussen twee neuronen, waar de overdracht van
zenuwimpulsen plaatsheeft

taakspecifieke

alleen een bepaalde taak betreffend

tardieve

vertraagde; zich laat vertonend

tonisch

spanningstoestand

torsietremor

trilling/beving met draaiing

tranquillizers

middel dat opwindingstoestanden bedaart

trismus

kaakklem/-kramp

ulnaris

betreft de ellepijp (bot onderarm)

unilateraal

eenzijdig