Spasmodische dysfonie

De term spasmodische dysfonie betekent: slecht spreken. Het woord is afgeleid van de Griekse woorden dys dat slecht of mis betekent en phönein of fonie dat spreken betekent.
Bij spasmodische dysfonie is sprake van een verstoring in het normale functioneren van de stembanden, waardoor de patiënt moeizaam tot slecht spreekt.
Spasmodische dysfonie is een vorm van dystonie.
Bij spasmodische dysfonie kan het alleen de stembanden betreffen. Als de larynxspieren (larynx = strottenhoofd) erbij betrokken zijn is het een uitgebreidere dystonie.
>> LEES MEER.