Blefarospasme

Vrij vertaald uit het Grieks betekent blefarospasme (oog)lidkramp.
Blefarospasme berust op onwillekeurige aanspanning van spieren rond de ogen en veroorzaakt op die manier knipperbewegingen en het sluiten van de oogleden. Het komt voor dat patiënten niet kunnen voorkomen dat hun oogleden zo sterk worden gesloten dat ze praktisch blind zijn, doorlopend of gedurende delen van de dag. Terwijl de ogen zelf doorgaans normaal functioneren.
Blefarospasme is een vorm van dystonie. Als de onvrijwillige samentrekkingen beperkt blijven tot de ooglidspieren spreekt men van een focale dystonie.
Blefarospasme kan ook de spieren lager in het gezicht en de kaakspieren beïnvloeden, waardoor patiënten grimasachtige uitdrukkingen krijgen wanneer zij hun ogen proberen te openen. Als ook de hals- en nekspieren zijn aangedaan spreekt men van het syndroom van Meige.
>> LEES MEER.