Nationale Dystonieprijs

De Nationale Dystonie Prijs is een driejaarlijkse stimuleringsprijs welke is ingesteld door het Dystonie Wetenschapsfonds. De prijs is bedoeld om aandacht te schenken aan bijzondere prestaties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. de behandeling van de diverse vormen van dystonie.

Met De Nationale Dystonie Prijs wil de vereniging individuen/groepen die zich ingezet hebben op het gebied van wetenschappelijk onderzoek in het zonnetje zetten en anderen inspireren. De eerste Nationale Dystonie Prijs 2005 werd uitgereikt na afloop van het Nationaal Symposium 2005, dat voor het eerst werd georganiseerd ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de vereniging. Dit evenement vond plaats op vrijdag 23 september en zaterdag 24 september 2005 in Ede. De tweede keer is deze uitgereikt in 2015 tijdens een symposium in rotterdam.

De Criteria

1. persoon/personen/groep die zich op bijzondere wijze heeft/hebben ingezet voor de dystoniepatiënten, of,
2. persoon/personen/groep die zich op bijzondere wijze heeft/hebben onderscheiden in het aanzetten tot of uitvoeren van onderzoek naar een der aspecten van dystonie.
Bij voorkeur wordt de prijs toegekend aan een persoon/personen met de Nederlandse nationaliteit of aan een persoon/personen die werkzaam zijn in Nederland.
Leden van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten en van de Medische Advies Raad zijn uitgesloten van mededinging naar de prijs.

De prijs

De Nationale Dystonie Prijs is een oorkonde en een geldbedrag van Euro 1.500
Dit geldbedrag is vrij te besteden.
 Uitreiking nationale Dystonieprijs 2005

De Nationale Dystonieprijs 2005 werd op 24 september, tijdens het symposium '(H)erken de dystonie', door de heer Paul Klarenbeek in zijn functie als voorzitter van het Wetenschapsfonds Dystonie uitgereikt aan Prof.Dr. P.V.T.M. de Jong (op de foto links).

Prof.Dr. P.V.T.M. de Jong is oogarts en als hoogleraar verbonden aan het Interuniversitair Oogheelkundig Instituut (AMC) te Amsterdam en de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

De reden waarom de prijs aan Prof.Dr. P.V.T.M. de Jong is toegekend is de volgende:
Prof. De Jong heeft in 1980 het botuline toxine in Nederland geïntroduceerd voor de behandeling van oogheelkundige problemen, blefarospasme en hemifacialis spasme.
Hij heeft tevens een belangrijke rol gespeeld in de registratie van het toxine als medicament voor de behandeling van focale dystonie.

De prijs kwam deze eerste keer ten goede aan dhr. Prof. dr. P.V.T.M. de Jong (op de foto links), vanwege het feit dat hij in 1980 het botuline toxine in Nederland heeft geïntroduceerd. Hij heeft tevens een belangrijke rol gespeeld bij de registratie van het toxine als medicament voor de behandeling van focale dystonie.

Lees hier de toespraak van Prof. dr. de Jong.

De jury in 2005

Dr. J. D. Speelman, neuroloog Academisch Medisch Centrum
(tevens juryvoorzitter)
Dr. J.J. van Hilten, neuroloog Leids Universitair Medisch Centrum
Drs. E.R.P. Brunt, neuroloog Universitair Medisch Centrum Groningen
Dhr. P. Klarenbeek, voorzitter Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten
 Uitreiking nationale Dystonieprijs 2008

De Nationale Dystonieprijs 2008 werd op 10 oktober, tijdens de Algemene Leden Vergadering, door de heer Paul Klarenbeek in zijn functie als voorzitter van het Dystonie Wetenschapsfonds uitgereikt aan Dr. J.D. (Hans) Speelman.
Dr. Hans Speelman was tot zijn pensionering als neuroloog werkzaam in het AMC te Amsterdam. Hierna in het AMC werkzaam gebleven als wetenschappelijk medewerker.

De reden waarom de prijs is toegekend is de volgende:
Dr Speelman heeft zich langdurig en actief ingezet t.b.v. dystoniepatiënten in het algemeen.
Hij heeft mede bijgedragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten; vervulde hierin ook een stimulerende rol. O.a. door jarenlang zitting te hebben in de Medische Advies Raad, waarvan vele jaren als voorzitter.
Tevens heeft hij een belangrijke rol gespeeld m.b.t. het wetenschappelijk onderzoek naar ontstaan en behandeling van dystonie. Tijdens het afscheid van Dr. Speelman als Neuroloog in het AMC te Amsterdam kwamen er uit de gehele wereld indrukwekkende berichten over zijn prestaties op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.
Het was toen al min of meer duidelijk dat de jury onder leiding van de juryvoorzitter Dr.Marina de Koning-Tijssen dr. Hans Speelman zou gaan voordragen.
De voorzitter, Paul Klarenbeek, zei het als volgt:
"Beste Hans, je bent ook voor dystoniepatiënten een geweldenaar geweest, en bovendien joviaal en een honderd procent betrouwbaar mens. Dat is ook veel waard. Voor al die eigenschappen ga ik je nu de Nationale Dystonie Prijs overhandigen." 

alg-dystprijs-speelman.jpg

De jury in 2008

Mw. Dr. M.A.J. de Koning-Tijssen, neuroloog Academisch Medisch Centrum
(tevens juryvoorzitter)
Prof.Dr. J.J. van Hilten, neuroloog Leids Universitair Medisch Centrum
Drs. E.R.P. Brunt, neuroloog Universitair Medisch Centrum Groningen
Ir. P.J. Vosters, penningmeester Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten