Machtiging tot incasso

Hiermee verleen ik een algemene machtiging aan de Dystonie Vereniging tot het incasseren van de contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging.
Het lidmaatschapsbedrag is € 32,50 per kalenderjaar.
Ik ben bekend met het feit dat, indien ik niet akkoord ben met de afschrijving, ik binnen 8 weken mijn eigen bank opdracht kan geven het bedrag te laten storneren.