Jongeren / JoCoDys

Activiteitenclub voor en door jongeren.

Waarom?

Jongeren met een dystonie hebben vaak behoefte aan contact met leeftijdgenoten om ervaringen te delen of om gezellig samen iets te ondernemen.
Daarom is de Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten met het initiatief gekomen om een activiteitenclub voor en door jongeren op te zetten.
Rick de Reuver en Mirry Dijkstra hebben zich beschikbaar gesteld om hieraan inhoud te geven. Zij zijn druk met de voorbereidingen hiervoor en zetten zich in om er een succes van te maken. De eerste acties zijn uitgevoerd en contacten gelegd.
De naam is er al –JOCODYS- en omvat wat de bedoeling is: JOngeren met DYStonie in COntact brengen met elkaar.
Uiteraard kunnen zij alle steun, vooral ook van andere jongeren, gebruiken. Dus meld je hiervoor aan!
Natuurlijk word je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Vergeet daarom niet om regelmatig op de website te kijken of er nieuws is.