Informatief

Hieronder treft u verwijzingen aan naar Nederlandse websites waar informatie over dystonie en andere, voor dystoniepatiënten interessante, informatie te vinden is.

De Dystonie vereniging is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de kwaliteit, actualiteit, inhoud e.d. van de hieronder geplaatste website-links en heeft hiermee ook geen organisatorische connecties. De beheerders van deze websites handelen op eigen initiatief en verantwoordelijkheid. De links worden hier gemeld als service naar onze website-bezoekers.

 

www.apotheek.nl
Deze website is van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers, en speciaal voor patïenten opgezet. U kunt er veel informatie in begrijpelijke taal vinden over medicijnen en het gebruik ervan.

www.rijveiligmetmedicijnen.nl
Via deze website van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) kunt u nagaan of het veilig is om te rijden met uw medicijn. U kunt uw medicijnnaam invullen en zien of en wanneer het veilig is om met uw medicijn deel te nemen aan het verkeer.

http://www.chronischziek.nl

www.neurochirurgie-zwolle.nl
gaat over hemifacialisspasme

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/handicap
van Zorgwijzer

http://www.vsn.nl
hulpmiddelen

http://www.npcf.nl
Nederlands Patiënten/Consumenten Federatie

http://www.medica-online.nl
Medica beurs

http://www.vsop.nl
Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiënten Organisaties

http://www.welzorg.nl
Adres voor hulpmiddelen

http://wijzermetwelder.nl/
Op deze site vindt u de Helpdesk, een landelijk informatie- en adviespunt voor iedereen met vragen over werk, verzekeringen of sociale zekerheid in relatie tot gezondheid. De Helpdesk wordt uitgevoerd door Welder.

http://www.pijn-hoop.nl
Stichting Pijn-Hoop is een organisatie voor mensen met chronische pijn.

http://www.cbg-meb.nl
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, officiële bijsluiterteksten van alle geregistreerde geneesmiddelen

http://gezondheid-dochters.pagina.nl
Startpagina op gebied van gezondheidszorg met verwijzingen naar andere startpagina’s over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op gezondheid en wat daaraan verwant is

http://www.handicap.nl
Website met allerlei informatie t.b.v. mensen met een handicap.
Deze website heeft tevens een link met de website van de ANGO. De ANGO (Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie) is een algemene landelijke organisatie van, voor en door mensen met een functiebeperking. www.ango.nl

http://www.mee.nl
MEE is een organisatie bij u in de buurt, waar deskundige mensen u kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de weg naar de juiste instanties. Zij is onafhankelijk van zorgaanbieders e.a. instanties. De diensten worden door de overheid betaald.
MEE is er voor iedereen met een handicap, functiebeperking of chronische ziekte.

http://www.ziekenmondig.nl
Ziek en mondig is een initiatief van het Breed Platform Verzekerden en Werk, Stichting Pandora en de Nederlandse Vereniging van Kankerpatiëntenverenigingen.

http://www.meldpuntmedicijnen.nl
Het Meldpunt Medicijnen verzamelt de ervaringen van medicijngebruikers. Doen de medicijnen wat ze moeten doen? Geven ze bijverschijnselen? Zijn ze onhandig in het gebruik? Worden ze vergoed? Hoe is de verpakking? Al deze ervaringen zijn belangrijke signalen. Signalen die anders misschien verloren gaan.

http://www.usportanders.nl
Mensen met een functiebeperking of chronische aandoening kunnen op deze website het aangepaste sport- of beweegaanbod vinden in de provincie Utrecht.

http://www.natuurzonderdrempels.nl
Een internetsite over de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van Nederlandse natuurgebieden voor mensen met een handicap of een chronische ziekte.

http://www.mezzo.nl
Zorgt u voor uw chronisch zieke man of vrouw? Voor een gehandicapt kind? Of voor uw hulpbehoevende moeder of vader? Dat is mantelzorg. Mensen die onbetaald en langdurig voor een ander zorgen worden mantelzorger genoemd.
Op deze website vindt u onder andere informatie over het combineren van mantelzorg en werk, info over voorzieningen adressen van organisaties waar u hulp en steun kunt krijgen en links waarop u naar meer hulp kunt zoeken.

http://www.seksualiteit.nl
Een site met van alles over de leuke en soms ook minder leuke kanten van seksualiteit. De nieuwe website wil dé ingang zijn tot betrouwbare en uitgebreide informatie over alles wat met seks te maken heeft. Voor jongeren, voor volwassenen en voor beroepskrachten. En ook voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

http://www.seniorenbarometer.nl
Regelmatig is in de krant te lezen dat uit onderzoek of een peiling blijkt dat de 'Nederlandse bevolking' iets vindt of ergens een mening over heeft. Het blijkt echter dat de deelnemers aan deze onderzoeken vaak helemaal geen goede afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking. Dit komt omdat deelnemers boven de 50 jaar regelmatig ondervertegenwoordigd zijn binnen deze onderzoeken. De mening van deze grote groep 50plussers wordt daardoor vaak 'vergeten' of over een kam geschoren met de rest van de bevolking.
Daarom heeft Pro Aging in samenwerking met de Universiteit van Tilburg de Senioren Barometer ontwikkeld. Met deze Barometer wordt voor het eerst in kaart gebracht hoe senioren in Nederland daadwerkelijk in het leven staan, hoe zij naar onze maatschappij kijken en hoe zij denken over vele verschillende actuele onderwerpen.

http://www.regelhulp.nl
De website Regelhulp is een soort routeplanner voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen en helpt bij het vinden van de juiste voorzieningen en organisaties. Het gaat om voorzieningen in de zorg en sociale zekerheid, maar ook zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of een WIA-uitkering.

http://www.onbegrensdtalent.nl
Onbegrensd Talent geeft je net dat duwtje in de rug die je nodig hebt. Het zet de talenten in van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Plaatst hen bij bedrijven die hen maar al te goed kunnen gebruiken.

http://www.lareb.nl
Wilt u weten of een bepaalde bijwerking al eerder is gemeld, dan is dat binnen enkele seconden duidelijk. Veel voorkomende bijwerkingen worden uitvoerig beschreven en regelmatig worden nieuwe bijwerkingen besproken.

http://www.zorgverzekering.org/wmo/
Hier staan nieuwsberichten en aankondigen van bijeenkomsten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

http://www.ikhebdat.nl
De website voor chronisch zieke kinderen met uitleg in kindertaal van vele zeldzame ziekten en tips over wat er niet en wel kan. Wat opvalt is, dat deze kinderen zich niet ziek noemen. Ziek dan heb je griep, aldus een van de kinderen op die website.