Nieuwe brochure

De Stichting Wetenschapsfonds Dystonie heeft een nieuwe brochure uitgebracht welke voor het eerst is uitgedeeld tijdens de Algemene Leden Vergadering op 19 oktober 2007.

Deze brochure gaat vergezeld van een machtigingskaart t.b.v. donaties.
Misschien wilt u zelf zo'n brochure ontvangen of wilt u brochures verspreiden om anderen te stimuleren tot een donatie, dan kunt u deze brochures bestellen bij het secretariaat van de Stichting Wetenschapsfonds Dystonie. Dit kan telefonisch, per e-mail of schriftelijk m.v.v. uw naam en adres.