(H)erken de Dystonie 2005

Het nationaal symposium (H)erken de dystonie werd georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten ter gelegenheid van haar 20 jarig bestaan. Dit symposium had o.a. als doel (h)erkenning van de dystonie als neurologische aandoening te bevorderen.
Het symposium werd gehouden op 23 en 24 september 2005.
Op 23 september werd een wetenschappelijk dag georganiseerd t.b.v. (para-)medici en andere belangstellende zorgverleners.
24 september werd de patiëntendag gehouden. Deze dag was bedoeld voor leden c.q. dystoniepatiënten, hun partners/familieleden, mantelzorgers en andere belangstellenden.

Voor de eerste keer werd de, door de Nederlandse Vereniging van Dystoniepatiënten ingestelde, driejaarlijkse Nationale Dystonieprijs 2005 uitgereikt.

symp-nimac.jpg

Achteraf kan worden teruggezien op een geslaagd symposium, zowel inhoudelijk als praktisch. De presentaties van de verschillende sprekers -plenair en in de workshops- waren van hoog nivo en zeer informatief. Daarnaast waren er nog een aantal stands welke een steentje bijdroegen in de informatievoorziening naar de bezoekers.
Positieve reacties van bezoekers bevestigden onze eigen conclusie dat het een goed symposium is geweest.