Dystoniefonds.nl

Al vele jaren geven leden en anderen giften aan de Dystonie vereniging. Het bestuur van de Dystonie vereniging heeft gemeend hier een aparte bankrekening voor te moeten openen en geeft dit de naam het Dystoniefonds.nl.

Het Dystoniefonds.nl zamelt fondsen in voor alle activiteiten die ten goede komen van dystoniepatiënten, behalve voor (fundamenteel wetenschappelijk onderzoek). Het inzamelen voor gelden voor wetenschappelijk onderzoek gebeurt door de Stichting Wetenschapsfonds Dystonie.

Het Dystoniefonds.nl staat volledig onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Dystonie vereniging. Het Dystoniefonds staat juridisch volledig los van de Stichting Wetenschapsfonds Dystonie. Het Dystoniefonds valt volledig onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Dystonie vereniging en is hier onderdeel van.

Waar wordt het geld van het Dystoniefonds voor gebruikt?

Het geld dat wordt ingezameld wordt in zijn algemeenheid gebruikt voor alle activiteiten en projecten die in het belang zijn van dystoniepatiënten. Dat is heel erg breed.

Een paar voorbeelden:

 • projecten voor jongeren
 • projecten van patiënt participatie
 • publiciteitscampagnes om dystonie bekend te maken
 • deelname aan beurzen
 • sponsoring van medische congressen voor medische professionals en/of patiënten
 • sponsoring van promovendi bij bijvoorbeeld het laten drukken van hun proefstuk
 • het laten maken van (instructie)filmpjes voor artsen en patiënten, voor gebruik op internet of in opleidingen etc.
 • alle overige projecten en activiteiten die hier aan kunnen bijdragen.

Wat kunt u doen?

Er is veel geld nodig om dystonie stevig op de kaart te zetten. Dat kan op de volgende manieren:

 • een gift overmaken die aftrekbaar is bij de belastingen
 • nalatenschappen en schenkingen. De Dystonie vereniging kan u hierbij helpen
 • door geld in te zamelen tijdens uw verjaardag, in plaats van verjaardagscadeautjes (u kunt dit weer als aftrekbare gift overmaken)
 • door geld in te zamelen tijdens uw jubileum (huwelijk, werk, een andere vereniging) in plaats van een cadeau. U kunt dit geld weer als een gift overmaken.
 • er zijn zelfs mensen die bepalen dat de collecte bij hun uitvaart ten goede moet komen van de Dystonie vereniging. Dat is een heel mooi gebaar.
 • door als bedrijf een eenmalige gift te doen:
  • er zijn bedrijven die met kerst een goed doel steunen
  • Rotaryclubs, Lions clubs en andere businessclubs en ondernemersverenigingen kunnen een jaarlijkse inzamelingsactie houden voor een goed doel. Bel eens een plaatselijke afdeling van de rotaryclub, de Lions of ondernemersvereniging en vraag of zij het Dystoniefonds een keer als thema willen nemen voor hun inzameling.
 • door zelf een sponsorloop te organiseren en hiervoor geld in te zamelen
 • door een facebook actie te starten om geld in te zamelen voor de Dystonie vereniging
 • of iedere andere actie (graag in overleg met het bestuur)

Als Dystonie vereniging proberen wij u te ondersteunen bij uw acties. Zo hebben we bijvoorbeeld een collectebus die u voor uw actie kunt lenen.  Maar we kunnen ook informatie materiaal leveren of zo mogelijk meehelpen bij uw actie. Bel gerust met ons secretariaat T: 076 - 514 07 65.