Artikelen en publicaties

"DYSTONIE, TREMOREN EN PARKINSONISME".
In dit artikel wordt de overlap besproken van dystonie, tremoren en parkinsonisme die voor verwarring zouden kunnen zorgen in de diagnose ... LEES MEER

"HET DROGE OGEN SYNDROOM: EEN SYMPTOMATISCHE AANDOENING".
Het droge ogen syndroom is een veel voorkomende aandoening. Het komt voor bij mensen met het syndroom van Sjögren, of bij blepharospasme. Deze irriterende aandoening wordt nog niet volledig begrepen door medici en onderzoekers ... LEES MEER

"HEBBEN VROUWEN ANDERE NEUROLOGISCHE SOFTWARE DAN MANNEN?".
Vrouwen kunnen beter 'multi-tasken', maar ze hebben ook vaker last van overbeweeglijkheid bij de ziekte van Parkinson, dystonie, chronische pijn, angststoornissen en depressies.
Prof. dr. J.J. van Hilten denkt dat het vrouwelijk zenuwstelsel andere software heeft ... LEES MEER

"SLIMMER DAN JE ZIEKTE: TIPS & TRUCS BIJ BLEFAROSPASME".
Een relaas van lotgenoten over blefarospasme en hoe hiermee om te gaan ... LEES MEER

"STILSTAAN BIJ BEWEGEN".
Over de hardware en software problemen bij bewegen.
Rede uitgesproken op vrijdag 23 mei 2008 door Prof. dr. J.J. van Hilten bij de officiële aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Zijn aandachtsgebied als hoogleraar is Bewegingsstoornissen in de Neurologie.
In de rede komen met name aan de orde de ziekte van Parkinson en Dystonie ... LEES MEER

"DYSTONIE EN PIJN".
Tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 19 oktober 2007 heeft Dr. E. Brunt - neuroloog, Universitair Medisch Centrum Groningen- een presentatie gegeven over Dystonie en pijn.
Van deze presentatie hierbij een samenvatting in de vorm van een Powerpoint weergave ... 
LEES MEER

"ROOS AMBASSADRICE VAN ONBEPERKT NEDERLAND 2006".
"Uniek aan deze verkiezing was het feit dat alle meiden een zichtbare lichamelijke handicap hebben. Ik vind het erg goed dat er een Mis(s) verkiezing is geweest. De taboe rond gehandicapten mocht wel eens doorbroken worden. Ik denk dat veel mensen, dankzij deze live show hun beeld over gehandicapten hebben aangepast" ... LEES MEER

"DYSTONIE: LIJDEN IN LAST".
Als mensen vastlopen wordt een mens patiënt. Het functioneren ging al moeilijk zonder de klachten, door de klachten wordt het onmogelijk ... LEES MEER

"KWALITEIT VAN LEVEN – HOE GA JE OM MET EEN ZIEKTE".
De kern van het verhaal luidt: ook al heb je een ziekte, probeer nog wat van het leven te maken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan ... LEES MEER

"DYSTONIE: EEN GESTOORDE VERWERKING VAN HET GEVOEL?"
Op het eerste gezicht lijkt dystonie een puur motorisch verschijnsel te zijn. De laatste jaren daarentegen zijn er steeds meer aanwijzingen dat dystonie een motorisch antwoord is op een verkeerde verwerking van gevoelsinformatie in het centrale zenuwstelsel ... LEES MEER

"DYSTONIE EN DE KWALITEIT VAN HET LEVEN".
Voor u gelezen in het maartnummer –1999- van de Spaanse dystonievereniging. Geschreven door Drs.Maria Antonia Carratalá. Het verloop van de dystonieën ...
LEES MEER

"POSTTRAUMATISCHE DYSTROFIE".
Dr. B. van Hilten en zijn collega’s van de afdelingen Neurologie en Neurochirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), hebben in The New England Journal of Medicine een artikel gepubliceerd, waarmee wellicht een opening wordt geboden voor de ontwikkeling van een doeltreffende therapie voor dystonie die kan optreden bij posttraumatische dystrofie ... LEES MEER 

"PSYCHOPATHOLOGIE BIJ DYSTONIEËN".
Net als bij de meeste chronische ziekten wordt dystonie vaak geassocieerd met pijn, het niet goed kunnen functioneren en het invalide zijn. We hebben te maken met een verandering in het gedrag van de getroffene en in sommige gevallen een opvallende achteruitgang van de persoonlijkheid. Deze verandering kan van verschillende kanten bekeken worden ... LEES MEER

"FYSIOTHERAPIE BIJ SCHRIJFKRAMP".
In dit artikel beschrijft Francisco Garcia Martín, fysiotherapeut, enkele oefeningen voor mensen met schrijfkramp en/of torticollis ... LEES MEER

"SCHRIJFKRAMP, MISKENDE VORM VAN FOCALE DYSTONIE".
Voor een vaardigheid als schrijven is een goede coördinatie vereist. De samenwerking van spieren, nodig voor het afstemmen van vloeiende en doelgerichte bewegingen, verloopt normaal gesproken zonder dat we erbij stilstaan. Bij de patiënt met schrijfkramp is dit echter niet zo vanzelfsprekend en wordt de schrijfvaardigheid verstoord door het onwillekeurig teveel aanspannen van bepaalde spieren of van elkaar tegenwerkende spieren, wat tot een ernstige beperking van de handfunctie kan leiden ... LEES MEER

"DYSTONIE EN GENETICA".
Genetica is de leer van de overdracht van erfelijke informatie op het nageslacht. Al deze erfelijke informatie ligt opgeslagen in onze genen. De genen liggen op onze chromosomen. Deze chromosomen bevinden zich in bijna elke menselijke cel en bestaan uit een aaneenschakeling van eiwitten. Dit heet DNA ... LEES MEER