Informatie

Word Lid!

Hebt u een vorm van dystonie of draagt u de Dystonie vereniging een warm hart toe, wordt dan lid van onze vereniging.
Geef daarmee draagvlak voor onze activiteiten en steun aan onze vereniging.
Hoe meer leden, hoe serieuzer we genomen worden!

Aanmelden

Als u zich wilt aanmelden als lid van de Dystonie vereniging kunt u dit doen door het lidmaatschapformulier in te vullen en te verzenden.
De contributie bedraagt m.i.v. 2016 € 32,50, - per kalenderjaar. Wij verzoeken u toestemming te geven tot automatische incasso, om zodoende de administratiekosten te minimaliseren. 

Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag over te maken op:
IBAN NL41 INGB 0000 1767 92
t.n.v. Dystonie Vereniging
Postbus 9345
4801 LH  Breda.

Vergeet niet uw naam en adres hierop duidelijk te vermelden!

Neemt u een lidmaatschap af in het laatste kwartaal van het jaar (tussen 01 oktober en 31 december) betaalt u voor dat jaar de helft van het contributiebedrag.

Als nieuw lid van onze vereniging ontvangt u het Paarse boekje " Dystonie, ziektebeelden en behandeling" ter waarde van € 8,50 en ook het laatst uitgegeven verenigingsblad de Tonus gratis.

Afmelden

Als u uw lidmaatschap wilt opzeggen dan dient u dit schriftelijk te doen of door het lidmaatschapformulier in te vullen en te verzenden.
Opzegging kan alléén per kalenderjaar en moet voór 1 december in het bezit van het secretariaat zijn.
U ontvangt een bevestiging van uw opzegging. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde contributie.
Als u een lidmaatschap afneemt in de maanden november, december, betaalt u slechts de helft van de contributie. U gaat echter wel de verplichting aan om het jaar daarna lid te blijven en de volledige contributie over dat jaar te voldoen.

Privacy

Uw persoons- en adresgegevens zijn uitsluitend voor eigen gebruik van de Dystonie vereniging en worden niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming.